1 – Louise Schutte – PHS – 12.63
2 – Ine De Plessis – LTT – 13.00
3 – Tlou Manathata – TN – 13.30
4 – Khutso Nemangani – NA – 13.84
5 – Lerato Mokwena – FDT – 14.10
6 – Diane Weggil – Mer