1 SMIT,TIAAN, 1086, 1995/03/14 AGN 13.88 1 G ASQ
2 KLEYNHANS,TIAAN, 653, 1996/07/13 ACNW 14.50 0 S
3 NGOMA,ZWELI, 181, / / CGA 14.82 0 B
4 MANKAYI,BONGO, 1734, 1995/05/03 CGA 14.88 0
5 YOUNG,THEODOR, 692, 1996/07/05 ACNW 14.91 0
6 PAYLE,LEIGHTON, 535, 1994/05/17 WPA 15.06 0
7 PRETORIUS,FREDRIECH, 1066, AGN 16.19 0
8 SWART,WP, 682, 1994/03/14 ACNW 21.89